Komunikat w sprawie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej

Komunikat w sprawie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu zawiadamia, że od dnia 28 kwietnia 2023r.   wymagana  będzie przy składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kopia świadectwa charakterystyki energetycznej Zgodnie z art. 57. Ust.1 pkt 6a) znowelizowanego Prawa Budowlanego  do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o ..

Informacja dotycząca projektu technicznego

Informacja dotycząca projektu technicznego

Wobec wielu pytań uczestników procesu budowlanego dotyczącego wymagań związanych z opracowaniem projektu technicznego, poniżej omówiono obowiązujące w tym zakresie przepisy. Obowiązek sporządzenia projektu technicznego dotyczy inwestycji (dla których wydano pozwolenie na budowę lub przyjęto zgłoszenie z projektem) zaprojektowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z ..

  • praca_zdalna_jak_efektywnie_pracowac_z_domu_6ad1.jpg

Informacja o pracy Inspektoratu w maju 2022r.

    Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  ( Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05) ustalam dzień 2 maja  2022r. dniem wolnym od pracy  dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu w zamian za Nowy Rok  przypadający  w sobotę, w dniu 1 stycznia 2022r.     mgr inż.arch. Piotr ..

  • DOMEK-NOWY.png
  • domek-nowy-2.png

AKTUALNOŚCI

    Rewolucyjne zmiany  w budownictwie:   budowa domów  o powierzchni zabudowy do 70 m2 nie będzie już wymagała pozwolenia na budowę   2 listopada 2021 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw Ustawa  z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa wprowadza regulacje, ..

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego 2021/2022

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego 2021/2022

  Przypominam o spoczywającym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych /art.62 ust.1 ustawy –Prawo budowlane/. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać ..

Komunikat w sprawie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych

Komunikat w sprawie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych

Przypominam, że zgodnie z art.62 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany dokonać kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady ..

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie ..

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022

  Przypominam, że na właściciela zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, ..

  • 1460x616.jpg

Komunikat

Uprzejmie informuję, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Na portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji ..

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa”.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa”.

Szanowni Państwo, Na podstawie §  21. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzam   od dnia  8 października 2020r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu system indywidualnej obsługi klienta wyłącznie wg zapisów telefonicznych lub e-mailowych. Osoby stawiające ..