DZIEŃ WOLNY OD PRACY

DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr P-130-17-18 z dnia 31.08.2018 r. poniedziałek 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W zamian wyznaczonym dniem pracy dla pracowników PINB została sobota 15 grudnia 2018 r. &nbsp