Informacja o pracy Inspektoratu w maju 2022r.

 

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  ( Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05)

ustalam dzień 2 maja  2022r. dniem wolnym od pracy

 dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

w zamian za Nowy Rok  przypadający  w sobotę, w dniu 1 stycznia 2022r.

 

 

mgr inż.arch. Piotr Żak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego