ZMIANA CZASU PRACY INSPEKTORATU – PRACUJEMY W PONIEDZIAŁKI DŁUŻEJ

 

 

 

Na podstawie  § 2 ust.2 Zarządzenia nr 525 Prezesa Rady Ministrów  z dnia 26 października 2023r. w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów ( Monitor Polski  z dnia 2 listopada 2023r. poz. 1189 ) , uprzejmie informuję,że od dnia 20 listopada 2023 zmienił się czas pracy  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu.

Zapraszamy Państwa  do Inspektoratu

      • w poniedziałek w godzinach  od 7.30 do 18.00,
      • w dniach pozostałych tj. od wtorku do piątku,  w godzinach  od 7.30 do 15.30.

 

mgr inż.arch. Piotr Żak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu