nowelizacja Prawa Budowlanego

Przekazuję Państwu

tekst znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., która wejdzie w życie 19 września 2020r.

Jest to  tekst jednolity ze zmianami  oznaczonymi kolorem zielonym i czerwonym, które   ułatwią  Państwu  zapoznanie się z zakresem zmian ustawowych  – do wykorzystania w pracy zawodowej.

mgr inż. arch. Piotr Żak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Bolesławcu

Do pobrania TUTAJ:

prawo-budowlane 2020 tekst jednolity ze zmianami