Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022

  Przypominam, że na właściciela zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, ..

  • 1460x616.jpg

Komunikat

Uprzejmie informuję, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Na portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji ..

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa”.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa”.

Szanowni Państwo, Na podstawie §  21. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzam   od dnia  8 października 2020r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu system indywidualnej obsługi klienta wyłącznie wg zapisów telefonicznych lub e-mailowych. Osoby stawiające ..

nowelizacja Prawa Budowlanego

nowelizacja Prawa Budowlanego

Przekazuję Państwu tekst znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., która wejdzie w życie 19 września 2020r. Jest to  tekst jednolity ze zmianami  oznaczonymi kolorem zielonym i czerwonym, które   ułatwią  Państwu  zapoznanie się z zakresem zmian ustawowych  – do wykorzystania w pracy zawodowej. mgr inż. arch. Piotr Żak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ..

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności placów zabaw

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności placów zabaw

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych ..

Zmiana Prawa budowlanego w czasie epidemii

Zmiana Prawa budowlanego w czasie epidemii

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu  – informuje, że od dnia 17 kwietnia 2020r.  w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,  zmienił się  sposób  udzielania  pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. Zgodnie z ustawą  z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) opublikowaną  w ..

Informacja o pracy Inspektoratu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Informacja o pracy Inspektoratu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Szanowni Państwo, Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii , w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, podjąłem decyzję o zmianach w sposobie przyjęć klientów Inspektoratu.         Zmiany dotyczą przede wszystkim ..

ZMIANA SIEDZIBY PINB

ZMIANA SIEDZIBY PINB

  Uprzejmie informujemy, iż od dnia 5 lutego 2018 r. siedziba PINB znajduje się przy Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 2 w Bolesławcu (I piętro, pokoje nr 13, 14, 15 oraz 16)