DZIEŃ WOLNY OD PRACY

DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr P-130-17-18 z dnia 31.08.2018 r. poniedziałek 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W zamian wyznaczonym dniem pracy dla pracowników PINB została sobota 15 grudnia 2018 r. &nbsp

ZMIANA SIEDZIBY PINB

ZMIANA SIEDZIBY PINB

  Uprzejmie informujemy, iż od dnia 5 lutego 2018 r. siedziba PINB znajduje się przy Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 2 w Bolesławcu (I piętro, pokoje nr 13, 14, 15 oraz 16)

SKARGI !

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46 z dnia 22 stycznia 2002r.) Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.