Zmiana warunków technicznych od 1 kwietnia 2024r.

Zmiana warunków technicznych od 1 kwietnia 2024r.

    Przypominam projektantom i inwestorom, że  9 listopada 2023 r.  zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442). Rozporządzenie wchodzi  w życie 1 kwietnia 2024 r.   Zmiana warunków technicznych ..

Od roku 2024 dla nowych obiektów budowlanych książka obiektu budowlanego wyłącznie cyfrowa

Od roku 2024 dla nowych obiektów budowlanych książka obiektu budowlanego wyłącznie cyfrowa

    PRZYPOMINAMY Od 2024 roku dla nowych obiektów budowlanych są prowadzone wyłącznie cyfrowe książki obiektu budowlanego. Do jej prowadzenia stworzono  aplikację c-KOB. Aplikacja działa od stycznia 2023 roku i jest całkowicie bezpłatna. Książkę obiektu budowlanego – w wersji cyfrowej lub papierowej – prowadzi się m.in. dla budynków wielorodzinnych, przemysłowych, hal, sklepów i budynków fabrycznych. ..

Informacja dotycząca projektu technicznego

Informacja dotycząca projektu technicznego

Wobec wielu pytań uczestników procesu budowlanego dotyczącego wymagań związanych z opracowaniem projektu technicznego, poniżej omówiono obowiązujące w tym zakresie przepisy. Obowiązek sporządzenia projektu technicznego dotyczy inwestycji (dla których wydano pozwolenie na budowę lub przyjęto zgłoszenie z projektem) zaprojektowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z ..

Kontrola okresowa obiektu wielkopowierzchniowego

Kontrola okresowa obiektu wielkopowierzchniowego

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu przypomina, iż zgodnie z art. 62.1 obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej: 3) co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych ..

  • rys.jpg
  • 5.jpg

OBOWIĄZKI INWESTORA

  Inwestor jest ZOBOWIĄZANY ZAWIADOMIĆ właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem zarówno o zamierzonym TERMINIE ROZPOCZĘCIA jak i ZAKOŃCZENIA robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy . W przypadku rozpoczęcia prac zawiadomienie powinno zawierać: 1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ..