Zmiana warunków technicznych od 1 kwietnia 2024r.

Zmiana warunków technicznych od 1 kwietnia 2024r.

    Przypominam projektantom i inwestorom, że  9 listopada 2023 r.  zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442). Rozporządzenie wchodzi  w życie 1 kwietnia 2024 r.   Zmiana warunków technicznych ..

  • 3.png

ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego ..