Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa”.

Szanowni Państwo,

Na podstawie §  21. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

wprowadzam   od dnia  8 października 2020r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu system indywidualnej obsługi klienta wyłącznie wg zapisów telefonicznych lub e-mailowych.

Osoby stawiające się siedzibie Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu obowiązane są stosować środki ochrony osobistej (obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego)

Na korytarzu przebywać mogą wyłącznie osoby zapisane na daną godzinę na 5 minut przed przyjęciem.

W prowadzonych sprawach prosimy o kontakt za pośrednictwem:

 

Platformy ePUAP

Pocztą na adres: pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec

Pocztą elektroniczną: boleslawiec@winb.wroc.pl

Telefonicznie (75)6121797,   (75)6121798

 

Przed siedzibą Inspektoratu  ustawiona jest  urna, do której możecie Państwo wrzucać pisma (nie potwierdzamy ich złożenia)

Proszę Państwa o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.

mgr inż. arch. Piotr Żak

Powiatowy  Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu