DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów nr P-130-17-18 z dnia 31.08.2018 r.

poniedziałek
24 grudnia 2018 r.

jest dniem wolnym od pracy dla
pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
W zamian wyznaczonym dniem pracy dla pracowników PINB została

sobota
15 grudnia 2018 r.