Zmiana Prawa budowlanego w czasie epidemii

Zmiana Prawa budowlanego w czasie epidemii

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu  – informuje, że od dnia 17 kwietnia 2020r.  w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,  zmienił się  sposób  udzielania  pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. Zgodnie z ustawą  z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) opublikowaną  w ..

Informacja o pracy Inspektoratu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Informacja o pracy Inspektoratu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Szanowni Państwo, Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii , w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, podjąłem decyzję o zmianach w sposobie przyjęć klientów Inspektoratu.         Zmiany dotyczą przede wszystkim ..

ZMIANA SIEDZIBY PINB

ZMIANA SIEDZIBY PINB

  Uprzejmie informujemy, iż od dnia 5 lutego 2018 r. siedziba PINB znajduje się przy Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 2 w Bolesławcu (I piętro, pokoje nr 13, 14, 15 oraz 16)

  • skarga.png

SKARGI I WNIOSKI

  Uprzejmie informuję,że zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46 z dnia 22 stycznia 2002r.) skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.  

Kontrola okresowa obiektu wielkopowierzchniowego

Kontrola okresowa obiektu wielkopowierzchniowego

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu przypomina, iż zgodnie z art. 62.1 obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej: 3) co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych ..

  • 3.png

ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego ..

  • rys.jpg
  • 5.jpg

OBOWIĄZKI INWESTORA

  Inwestor jest ZOBOWIĄZANY ZAWIADOMIĆ właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem zarówno o zamierzonym TERMINIE ROZPOCZĘCIA jak i ZAKOŃCZENIA robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy . W przypadku rozpoczęcia prac zawiadomienie powinno zawierać: 1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ..