AKTUALNOŚCI

 

 

Rewolucyjne zmiany  w budownictwie:

 

budowa domów  o powierzchni zabudowy do 70 m2 nie będzie już wymagała pozwolenia na budowę

 

2 listopada 2021 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw Ustawa  z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa wprowadza regulacje, dzięki którym budowa przeznaczonych na własne potrzeby domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie jeszcze łatwiejsza. Ustawa wchodzi w życie 3 stycznia 2022 r.

Do najważniejszych założeń przewidzianych nowelizacją należą:

 

  1. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy domów bez formalności wynosi do 70 m2;

 

  1. Budynki mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane;

 

  1. Budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;

 

  1. Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, aby ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa;

 

  1. Wprowadzono uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m2, polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy – do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia;

 

  1. Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy, oraz że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna;

 

  1. Budowa takiego domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;

 

  1. Rozszerzono możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia oprócz dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m2 także do 70 m2,

 

  1. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 wydawana będzie w ciągu 21 dni.