Od roku 2024 dla nowych obiektów budowlanych książka obiektu budowlanego wyłącznie cyfrowa

 

 

PRZYPOMINAMY

Od 2024 roku dla nowych obiektów budowlanych są prowadzone wyłącznie cyfrowe książki obiektu budowlanego. Do jej prowadzenia stworzono  aplikację c-KOB. Aplikacja działa od stycznia 2023 roku i jest całkowicie bezpłatna.

Książkę obiektu budowlanego – w wersji cyfrowej lub papierowej – prowadzi się m.in. dla budynków wielorodzinnych, przemysłowych, hal, sklepów i budynków fabrycznych.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje:

   • domów jednorodzinnych, garaży, wiat innych budynków w zabudowie jednorodzinnej,
   • dróg i mostów,
   • oraz obiektów na zgłoszenie, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (wymienionych w art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowlane), z wyłączeniem sieci gazowych.

 

Cyfrowa książka obowiązkowa od 1 stycznia 2024 r.

W 2023 roku właściciele i zarządcy nieruchomości korzystali z c-KOB dobrowolnie. Od nowego roku, dla nowych obiektów, książki zakładamy wyłącznie w formie cyfrowej.

Książki papierowe założone do 31 grudnia 2023 r. mogą być prowadzone w tej formie do końca 2026 r. Natomiast od 1 stycznia 2027 r. wszystkie książki będą prowadzone cyfrowo.

Prowadzenie książki w aplikacji GUNB c-KOB

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) ruszyła z początkiem 2023 r. W systemie zarejestrowanych jest już ponad 4 tys. książek.

Książkę obiektu budowlanego zakłada właściciel lub zarządca nieruchomości 30 dni od otrzymania decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.

Książkę zakładamy także w sytuacji zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Po utworzeniu książki właściciel lub zarządca nieruchomości wyznacza w c-KOB osobę upoważnioną do jej prowadzenia. Dodaje też m. in. osoby przeprowadzające kontrole okresowe, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.

Korzyści cyfrowej książki

Na przejściu na Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego skorzystają przede wszystkim właściciele i zarządcy nieruchomości.

Podstawowe zalety c-KOB to:

   • pełna kontrola nad aktualnością przeglądów,
   • szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,
   • automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
   • niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,
   • niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów,
   • zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

 

 

mgr inż.arch. Piotr Żak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Bolesławcu