Rozpoczęcie robót budowlanych

 

 

DRUK PB12 – zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych (obowiązujący)word -ikonapdf ikona

DRUK A4 – Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiegoword -ikonapdf ikona

DRUK A4a – Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego 

DRUK A4b – Oświadczenie projektanta sprawdzającego o sprawdzeniu projektu technicznego