Rozpoczęcie robót budowlanych

 

 

DRUK A1 – Zawiadomienie o rozpoczęciu robótword -ikonapdf ikona

DRUK A2 – Oświadczenie kierownika o podjęciu obowiązków  word -ikona pdf ikona

DRUK A3 – Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków word -ikonapdf ikona

DRUK A4 – Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego word -ikonapdf ikona