Zmiana warunków technicznych od 1 sierpnia 2024r. ( AKTUALIZACJA )

 

 

Przypominam projektantom i inwestorom, że  9 listopada 2023 r.  zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442).

Rozporządzenie wchodzi  w życie 1 sierpnia  2024 r.

 

Zmiana warunków technicznych dotyczy m.in. wymagań dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

  1. obowiązek zachowania odległości 5 m od granicy działki w przypadku budynku wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacje nadziemne (dotyczy to zarówno budynków zwróconych w stronę granicy działki ścianą z oknami i drzwiami, jak i bez okien i drzwi). Odległość ta nie będzie obowiązywała, gdy sąsiednia działka jest działką drogową lub publicznie dostępnym placem. Ponadto odległość od granicy działki budowlanej w przypadku takiego budynku nie może być mniejsza niż 3 m do balkonu;

  2. obowiązek oddzielenia balkonów sąsiednich lokali mieszkalnych znajdujących się na jednej płycie balkonowej oraz loggii w sposób zapewniający komfort użytkowania i minimalną przepuszczalność światła;

  3. wprowadzenie obowiązku wykonania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15 m2 na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych;

  4. zapewnienie odrębnego pomieszczenia gospodarczego (budynku gospodarczego, wiaty albo altany) przeznaczonego do przechowywania rowerów i wózków;

  5. zmianę regulacji w zakresie placów zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.  Wprowadzono obowiązek urządzenia placu zabaw w przypadku, gdy liczba mieszkań w danej inwestycji przekracza 20. Wyjątek stanowić będzie sytuacja, w której w odległości do 750 m od takiej inwestycji istnieje plac zabaw ogólnodostępny. Określono też wymagania dotyczące m.in. ogrodzeń i powierzchni placów zabaw,

  6. wprowadzenia definicji publicznie dostępnego placu;

  7. obowiązku sytuowania budynków magazynowych o powierzchni ponad 1000 m2 w odległości nie mniejszej niż 30 m od ściany innego istniejącego lub projektowanego budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania zbiorowego na działce sąsiedniej;

  8. wprowadzenia ograniczenia co do liczby stanowisk postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne;

  9. wprowadzenia obowiązku zachowania co najmniej 25 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego w nowo projektowanych budynkach. Budowa lokali o powierzchni mniejszej będzie dopuszczalna pod warunkiem, że jest on usytuowany na pierwszej lub drugiej kondygnacji naziemnej i ma bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku;

  10. zmiany wymagań w zakresie izolacyjności akustycznej drzwi wejściowych do mieszkania z klatki schodowej lub korytarza komunikacji ogólnej w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności Izolacyjność akustyczna takich drzwi ma wynosić przynajmniej 37 dB;

  11. doprecyzowania minimalnych wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej lokali, w tym w odniesieniu do przegród i stropów pomiędzy lokalami. Ściany wewnętrzne i stropy oddzielające lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będą musiały spełniać wymagania akustyczne jak dla przegród między lokalami mieszkalnymi w budynku wielorodzinnym;

  12. obowiązku wydzielenia odrębnego miejsca przeznaczonego do karmienia i przewijania dzieci w pomieszczeniach gastronomicznych, handlowych i usługowych o powierzchni ponad 1000 m2, a także na stacjach paliw o powierzchni użytkowej ponad 100 m2.

 

mgr inż.arch. Piotr Żak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu