Zakończenie robót budowlanych / pozwolenie na użytkowanie

 

DRUK PB-16 – Zawiadomienie o zakończeniu budowy 

DRUK PB-16a – Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

DRUK PB-17 – Wniosek o pozwolenie na użytkowanie 

DRUK PB-17a – Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych 

DRUK A6 – Oświadczenie kierownika art. 57 word -ikonapdf ikona

DRUK A7 – Informacja geodety word -ikonapdf ikona

KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO word -ikonapdf ikona

DRUK A8 – Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag word -ikonapdf ikona

DRUK A9 – Zawiadomienie straży o zakończeniu inwestycji  pdf ikona

DRUK A10 – Zawiadomienie sanepidu o zakończeniu inwestycji pdf ikona

DRUK A13 – Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych word -ikonapdf ikona

DRUK A14 – Oświadczenie inwestora o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji PINB

DRUK A15 – Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego 

DRUK PB-15 – Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego 

DRUK PB-19 – Wniosek o legalizację obiektu budowlanego lub jego części

DRUK A-16 – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

DRUK A-17 – Wniosek o przeniesienie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego