Zakończenie robót budowlanych / pozwolenie na użytkowanie

 

DRUK A5 – Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

DRUK A6 – Oświadczenie kierownika art. 57 word -ikonapdf ikona

DRUK A7 – Informacja geodety word -ikonapdf ikona

DRUK A8 – Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie word -ikona

Informacje dla Inwestora dotyczące udzielenia pozwolenia na użytkowanie oraz kontroli obowiązkowej.

DRUK A9 – Zawiadomienie straży  pdf ikona

DRUK A10 – Zawiadomienie sanepidu pdf ikona

DRUK A13- Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych word -ikonapdf ikona

DRUK A14- Oświadczenie inwestora o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji PINB