Kontakt z nami

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 2
59-700 Bolesławiec

boleslawiec@winb.wroc.pl


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

mgr inż. arch. PIOTR ŻAK

pokój nr: 13 (tel.75 612 17 96)


BIURO INSPEKTORATU

mgr RAFAŁ RUTKOWSKI               radca prawny              pokój nr 14    (tel. 75 612 17 97)

mgr inż. JANUSZ REJOWSKI         inspektor                     pokój nr 16    (tel.75 612 17 98)

mgr inż. ALICJA LECH                    starszy inspektor         ————–     (tel.75 612 17 53)

tech.bud. LUCYNA KOWAŃDY      starszy inspektor         pokój nr 16     (tel.75 612 17 98)

URSZULA GOLCZEWSKA             obsługa sekretariatu   pokój nr 15     (tel. 75 612 17 97)