Zmiana warunków technicznych od 1 kwietnia 2024r.

Zmiana warunków technicznych od 1 kwietnia 2024r.

    Przypominam projektantom i inwestorom, że  9 listopada 2023 r.  zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442). Rozporządzenie wchodzi  w życie 1 kwietnia 2024 r.   Zmiana warunków technicznych ..

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie ..

Od roku 2024 dla nowych obiektów budowlanych książka obiektu budowlanego wyłącznie cyfrowa

Od roku 2024 dla nowych obiektów budowlanych książka obiektu budowlanego wyłącznie cyfrowa

    PRZYPOMINAMY Od 2024 roku dla nowych obiektów budowlanych są prowadzone wyłącznie cyfrowe książki obiektu budowlanego. Do jej prowadzenia stworzono  aplikację c-KOB. Aplikacja działa od stycznia 2023 roku i jest całkowicie bezpłatna. Książkę obiektu budowlanego – w wersji cyfrowej lub papierowej – prowadzi się m.in. dla budynków wielorodzinnych, przemysłowych, hal, sklepów i budynków fabrycznych. ..