Zmiana adresu skrzynki pocztowej

Zmiana adresu skrzynki pocztowej

    Uprzejmie informuję,że  w związku ze zmianą  domeny internetowej,  od dnia 4 czerwca 2024r. następuje zmiana adresu skrzynki pocztowej Inspektoratu na :  boleslawiec@boleslawiec.pinb.gov.pl Za utrudnienia przepraszamy. mgr inż.arch. Piotr Żak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

Zmiana warunków technicznych od 1 sierpnia  2024r. ( AKTUALIZACJA )

Zmiana warunków technicznych od 1 sierpnia 2024r. ( AKTUALIZACJA )

    Przypominam projektantom i inwestorom, że  9 listopada 2023 r.  zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442). Rozporządzenie wchodzi  w życie 1 sierpnia  2024 r.   Zmiana warunków technicznych ..

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie ..

Od roku 2024 dla nowych obiektów budowlanych książka obiektu budowlanego wyłącznie cyfrowa

Od roku 2024 dla nowych obiektów budowlanych książka obiektu budowlanego wyłącznie cyfrowa

    PRZYPOMINAMY Od 2024 roku dla nowych obiektów budowlanych są prowadzone wyłącznie cyfrowe książki obiektu budowlanego. Do jej prowadzenia stworzono  aplikację c-KOB. Aplikacja działa od stycznia 2023 roku i jest całkowicie bezpłatna. Książkę obiektu budowlanego – w wersji cyfrowej lub papierowej – prowadzi się m.in. dla budynków wielorodzinnych, przemysłowych, hal, sklepów i budynków fabrycznych. ..

  • praca_zdalna_jak_efektywnie_pracowac_z_domu_6ad1.jpg

Informacja o pracy Inspektoratu w dniu 2 stycznia 2024r.

    Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  ( Dz.U.2023.1465 t.j. z dnia 2023.07.31) ustalam dzień 2 stycznia  2024r. dniem wolnym od pracy  dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu w zamian za Święto Trzech Króli   przypadające  w sobotę, w dniu 6  stycznia 2024r.     ..

ZMIANA CZASU PRACY INSPEKTORATU – PRACUJEMY W PONIEDZIAŁKI DŁUŻEJ

ZMIANA CZASU PRACY INSPEKTORATU – PRACUJEMY W PONIEDZIAŁKI DŁUŻEJ

      Na podstawie  § 2 ust.2 Zarządzenia nr 525 Prezesa Rady Ministrów  z dnia 26 października 2023r. w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów ( Monitor Polski  z dnia 2 listopada 2023r. poz. 1189 ) , uprzejmie informuję,że od dnia 20 listopada 2023 zmienił się czas pracy  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu. ..

Komunikat w sprawie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej

Komunikat w sprawie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu zawiadamia, że od dnia 28 kwietnia 2023r.   wymagana  będzie przy składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kopia świadectwa charakterystyki energetycznej Zgodnie z art. 57. Ust.1 pkt 6a) znowelizowanego Prawa Budowlanego  do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o ..

Informacja dotycząca projektu technicznego

Informacja dotycząca projektu technicznego

Wobec wielu pytań uczestników procesu budowlanego dotyczącego wymagań związanych z opracowaniem projektu technicznego, poniżej omówiono obowiązujące w tym zakresie przepisy. Obowiązek sporządzenia projektu technicznego dotyczy inwestycji (dla których wydano pozwolenie na budowę lub przyjęto zgłoszenie z projektem) zaprojektowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z ..

  • DOMEK-NOWY.png
  • domek-nowy-2.png

AKTUALNOŚCI

    Rewolucyjne zmiany  w budownictwie:   budowa domów  o powierzchni zabudowy do 70 m2 nie będzie już wymagała pozwolenia na budowę   2 listopada 2021 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw Ustawa  z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa wprowadza regulacje, ..

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego 2021/2022

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego 2021/2022

  Przypominam o spoczywającym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych /art.62 ust.1 ustawy –Prawo budowlane/. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać ..